OPIS RADOVA: izvođenje svih vrsta građevinsko – obrtničkih radova