OPIS RADOVA: Instalacija vodovoda i odvodnje, montaža sanitarija