OPIS RADOVA: IZGRADNJA TRASE, PARALELNIH PUTOVA, ČVORIŠTA I ODVODNJE